ЕС продължава да е начело в световната търговия със селскостопански хранителни продукти

С търговия със селскостопански хранителни продукти на стойност 255 милиарда евро през 2017 г. ЕС за поредна година запазва позицията си на най-голям световен износител и вносител на такива продукти.

През 2017 г. износът на селскостопански хранителни продукти от ЕС е достигнал 138 милиарда евро, което представлява годишно увеличение от 5,1%. При внос на стойност 117 милиарда евро ЕС има нетен търговски излишък в размер на 21 милиарда евро в търговията с тези продукти според данните в публикувания днес годишен доклад за търговията със селскостопански хранителни продукти за 2017 г.

Целият обем на продукцията на селскостопанския сектор на ЕС през 2017 г. се оценява на 427 милиарда евро. На веригата на преработване на храни се дължат 7,5% от заетостта и 3,7% от общата добавена стойност в ЕС. Делът на износа във веригата на стойността на продукцията постоянно се увеличава и поради това износът е движеща сила за създаване на работни места и растеж в европейския селскостопански и хранителен сектор.

Фил Хоган, комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони, заяви: Успехът на търговията със селскостопански продукти очевидно е свързан с реформите на ОСП, които дават възможност на производителите от ЕС да са конкурентоспособни на международните пазари. Той също така се дължи на международната репутация на продуктите от ЕС като безопасни, произведени устойчиво, питателни и висококачествени. Нашата амбициозна търговска програма – с неотдавнашните успехи в преговорите с Канада, Япония и Мексико – помага на европейските земеделски стопани и производители на храни да използват пълноценно възможностите на международните пазари, като същевременно се отчита необходимостта от осигуряване на достатъчни гаранции за по-чувствителните сектори.

Износът на ЕС и за петте ни основни партньори в момента се е увеличил – САЩ, Китай, Швейцария, Русия и Япония. Неотдавна Комисията също така постигна напредък по множество двустранни търговски преговори, което доведе до отварянето на нови пазари за селскостопанските хранителни продукти от ЕС. През септември 2017 г. Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) с Канада започна да се прилага временно. През декември 2017 г. ЕС и Япония сключиха споразумение за икономическо партньорство, което ще донесе много ползи на европейския земеделски и хранителен сектор. В момента споразумението е в процес на ратифициране. През април 2018 г. бе постигнато принципно споразумение с Мексико за модернизиране на настоящата търговска спогодба.

Комисията също така помага на износителите да откриват възможности за износ и да сключват сделки чрез дейности за популяризиране и посещения на бизнес делегации на високо равнище, водени от комисар Хоган. През 2017 г. и до момента през 2018 г. комисар Хоган пътува заедно с производители от ЕС до Канада, Саудитска Арабия, Иран и Китай.

ЕС изнася широка гама от продукти от всички части на веригата на стойността – от първични продукти и преработени земеделски продукти (като сирене и вино) до хранителни продукти с висока степен на преработка, което демонстрира разнообразието в сектора. Водещите експортни продукти на ЕС са виното и спиртните напитки, бебешката храна, готовите храни, шоколадът и свинското месо.

Що се отнася до вноса, ЕС успява да разнообрази своите източници през последните години, като делът на двете основни страни на произход (Бразилия и САЩ) е намалял в полза на други доставчици. В ЕС по същество се внасят три основни вида продукти от държави извън ЕС – продукти, които не се произвеждат или се произвеждат в малки количества в ЕС поради природните условия (тропически плодове, кафе и т.н.), продукти, които се използват предимно за фураж, и продукти, които се използват като съставки при по-нататъшна преработка.

Пълният доклад включва и преглед на търговските показатели на основните партньори на ЕС (САЩ, Китай, Бразилия, Япония и Русия) и техните търговски потоци с ЕС, както и глава, посветена на търговията и сътрудничеството с най-слабо развитите страни.

За повече информация

Доклад за търговията със селскостопански хранителни продукти през 2017 г.

 

Източник: Пресслужбата на ЕК