Европейският парламент предлага обвързана подкрепа за производство на мед в новата ОСП