Осигурени са 250 милиона евро за подкрепа на здравословни хранителни навици сред европейските ученици

През учебната 2019/2020 г. милиони деца в целия ЕС ще получат мляко, плодове и зеленчуци по схемата на ЕС за хранене в училищата. През учебната 2017/2018 г. по програмата са обхванати над 20 милиона деца в целия ЕС.

Днес бяха одобрени разпределените за държавите членки средства, предвидени за схемите на ЕС за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко в училищата за учебната 2019/2020 г. По схемата за заделени 145 млн. евро за плодове и зеленчуци и 105 млн. евро за мляко и други млечни продукти. Програмата за разпределянето се допълва от образователни мерки, чрез които децата получават знания за селското стопанство и се насърчава здравословното хранене.

Комисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган заяви: „Благодарение на схемата на ЕС за хранене в училищата нашите най-млади граждани могат да се възползват от питателната, безопасна и висококачествена храна, която произвеждат европейските земеделски стопани, като същевременно научат повече за това откъде идва тя. Комисията с гордост участва в това важно образователно начинание, което насърчава изграждането на здравословни навици от ранна възраст.“

Днес Комисията публикува също така доклад за оценка, който показва, че за учебната 2017/2018 г. в схемата на ЕС за хранене в училищата участие са взели 159 000 училища. През този период на децата в Европа са раздадени общо 255 500 тона пресни плодове и зеленчуци и 178 милиона литра мляко благодарение на отпуснатите от бюджета на ЕС над 182 милиона евро. 

Контекст

Държавите, които желаят да участват в схемата на ЕС за хранене в училищата, трябва да подадат до Комисията искане за подкрепа до края на месец януари. Ориентировъчното разпределение на бюджета на ЕС за всяка държава членка се изчислява въз основа на броя на учениците в нея, а за млякото — въз основа на усвояването по време на предишната схема. Националните органи имат право да прехвърлят част от отпуснатия бюджет (20 % — 25 %) от един сектор в друг. Те могат също да заявят готовността си да изразходят повече от размера на исканата помощ, ако други държави членки откажат да се възползват изцяло от предоставените им средства.

Освен това държавите членки могат да решават по какъв начин да прилагат схемата, включително вида на селскостопански продукти, които ще бъдат раздадени на децата, или тематичната насоченост на прилаганите образователни мерки. Те също така имат възможност да допълват средствата от ЕС с национални средства, за да финансират схемата.

Изборът на продуктите зависи от здравни и екологични съображения, тяхната сезонност, разнообразие и наличност. Държавите членки могат да отдадат предпочитание на закупуването на местни или регионални продукти, биологични продукти, на късите вериги на доставка, екологичните предимства, както и на схемите за качество на селскостопанските продукти.

Схема на ЕС за предлагане на плодове, зеленчуци и млечни продукти в училищата Бюджет на ЕС за учебната 2019/2020 година

Държава членка

Схема за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата

евро

Схема за предлагане на мляко в училищата

евро

Белгия

3 405 459

1 613 200

България

2 592 914

1 156 473

Чешка република

3 974 570

1 832 711

Дания

1 807 661

1 460 645

Германия

24 899 150

10 821 840

Естония

549 208

730 298

Ирландия

2 266 887

1 039 137

Гърция

3 218 885

1 550 685

Испания

16 498 394

6 302 784

Франция

17 990 469

17 123 194

Хърватия

1 660 486

800 354

Италия

20 811 379

9 120 871

Кипър

390 044

400 177

Латвия

782 082

740 753

Литва

1 100 497

1 086 853

Люксембург

336 518

200 000

Унгария

3 730 788

1 947 865

Малта

290 000

201 358

Нидерландия

6 775 648

2 401 061

Австрия

2 834 481

1 263 019

Полша

14 579 625

11 005 606

Португалия

3 283 397

2 220 981

Румъния

6 866 848

10 815 474

Словения

708 635

362 276

Словакия

2 115 888

1 011 357

Финландия

1 599 047

3 824 689

Швеция

0

8 998 717

Обединено кралство

0

4 898 661

Общо

145 068 962

104 931 038

Източник: ЕК