ДФЗ ще въведе сателитно наблюдение на стопанствата

ДФЗ готви промени при директните плащания на площ, където от кампанията за 2021 г. ще бъде въведено 100% наблюдение на стопанствата и електронно кандидатстване за субсидии, заяви за БНТ неговият изпълнителен директор Васил Грудев. Мониторингът на земеделските площи ще бъде чрез сателитни снимки, правени чрез европейската система "Коперник", които ще показват използването на площите на територията на цялата страна.

„Нашите стопани трябва да знаят, че ще бъдат непрекъснато и постоянно наблюдавани с 10 високочестотни снимки месечно, за да се види развитието на културите и пълно покритие на страната“, каза Грудев.

При това инспекциите ще се правят, без да се ходи на място и да се изисква стопаните да присъстват на тях. „Този контрол ще бъде извършван без да бъдат притеснявани от администрацията“, подчерта Грудев.

Той посочи, че ще се ръководи в работата си от два принципа: спокойствие и прозрачност.

Държавен фонд "Земеделие" наваксва закъсненията по договорите със земеделските стопани. През първата седмица на септември ще бъде приключено договорирането с преработвателите и ще се пристъпи към сключването на договори по горските мерки.

Грудев съобщи, че вече са подписани договорите с 880 млади фермери на обща стойност 60 млн. лв., като най-голям е интересът към биологичното отглеждане на плодове, зеленчуци и трайни насаждения.

Фондът ще успее да навакса забавянето в обработката на договорите, което е между 12 и 18 месеца. „Фондът вече е спокоен и работи в нормални темпове“, заяви директорът на ДФЗ.

Грудев съобщи, че до края на годината стопаните ще получат и годишните плащания по "Натура 2000" , както и за необлагородените райони.

Предвижда се пълна електронизация на процесите между фонда и бенефициентите му - от подаване на заявление за кандидатстване, цялата комуникация помежду им, както и създаване на електронни досиета на всеки от 120 000 получатели на средства от фонд "Земеделие".

Източник:
БНТ