КИВИ РЕКОЛТА

Киви

Петрич

Социално отговорна ферма, Добро управление

Нови продукти, сладко от киви, сапун с киви, шоколад с киви, плодов чай

Интернет сайт:

http://www.kiwibg.com