Амброзия

Какво произвежда?

Месни продукти от пасищно отглеждани свине, кокошки, пъдпъдъци, пчелни продукти, яйца

Къде се намира фермата?

с. Липница - Ботевградски регион

Какви модерни практики прилага фермата:

Въвеждане на иновации, Социално отговорна ферма, Добро управление

Защо я определяте като модерна?

Всички наши животни се отглеждат пасищно, оградени с електропастири, по метода на Джоел Салатин. Цикълът ни на производство е затворен, разполагаме с опаковъчни машини, кланица.
Всяка неделя организираме Ден на отворените врати - по заявка.

Уебсайт на фермата:

https://www.ambrosia.bg