Ферма "Неков"

Какво произвежда?

свинско месо и месни продукти

Къде се намира фермата?

Видин

Какви модерни практики прилага фермата?

Въвеждане на иновации, Социално отговорна ферма, Добро управление

Защо я определяте като модерна?

Фермата е със затворен цикъл на производство и използва фуражи, произвеждани на собствена обработваема земя с площ 4000 дка. Използваните иновации и високи технологии определят фермата като модерна и гарантираща безопасността на произвежданата продукция.

Животните са настанени в изолирани халета, които разполагат със собствени веранди. Спазени са всички европейски директиви за хуманно отношение към животните и е осигурен контролиран микроклимат чрез сложна система на вентилация, охлаждане и отопление. Животните се хранят с подбран фураж, съдържащ подходящите протеини и енергия.

Уебсайт на фермата:

https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2-1638286029725315/