Викторина

Старите и новите страни-членки еднакви субсидии ли получават?