Викторина

Има ли нещо общо между рецината и рицинът?