оперативни групи

Агроиновации: BeeScanning – цифрово решение за мониторинг на здравето на пчелите

Мобилно приложение в полза на пчеларите за откриване на заболявания по пчелните семейства и предоставяне на съвети е разработила Оперативна група в Швеция. 
 

Агроиновации: Център за подкрепа насърчава иновации в земеделието

Земеделския технологичен парк (3A-PTA) предоставя подкрепа за оперативни групи и други иновативни проекти в италианския регион Умбрия, свързвайки различни участници в иновационната верига за максимално въздействие. 
 
В момента центърът подкрепя 13 оперативни групи и повече от 40 други иновационни проекта в региона. 3A-PTA организира събития, които обединяват земеделските производители, изследователите и селскостопанския бизнес.