Новини

ЕС продължава да е начело в световната търговия със селскостопански хранителни продукти

С търговия със селскостопански хранителни продукти на стойност 255 милиарда евро през 2017 г. ЕС за поредна година запазва позицията си на най-голям световен износител и вносител на такива продукти.

Oбщата селскостопанска политика след 2020 г.

Подплатени с бюджет от 365 милиарда евро, тези предложения запазват ОСП като политика за посрещане на бъдещите предизвикателства, за неотклонна подкрепа на земеделските стопани и селските общности, както и за водеща роля за постигането на устойчиво развитие на селското стопанство на ЕС и на амбициозните цели на ЕС за опазване на околната среда и във връзка с климата.

Бъдещето на ОСП беше основната тема на първия Съвет на ЕС

Бъдещето на Общата селскостопанска политика бе в основата на първия Съвет на ЕС по земеделие и рибарство, предаде пресслужбата на МЗХ. Българското председателство повдигна конкретни въпроси относно това как може да се осигури непрекъсната и нарастваща добавена стойност на ОСП; До каква степен може да бъде повишена субсидиарността за отделните инструменти на политиката, така че да се запази общият характер на ОСП, а на държавите членки да се осигури повече гъвкавост.

Според българското председателство ОСП следва да разполага с адекватен бюджет.