Броят на биопроизводителите в България намалява в три поредни години

Множеството рестрикции за биофермерите създадоха прецедент, заяви Албена Симеонова

Множеството рестрикции за биопроизводителите, въведени с последните промени на нормативната уредба, създадоха прецедент в Европейския съюз (ЕС). Това заяви Албена Симеонова, председател на Българска асоциация „Биопродукти“, по време на провеждащата се днес в Пловдив конференция „Биологичното земеделие в България отново на кръстопът“.

По данни на агроминистерството, представени на конференцията, в последните години броят на регистрираните в сектора оператори намалява. В края на 2016 г. те са 7262, в края на 2017 г. 6822, а за 2018 г. 6264.

Намалява площта на зърнено-житните култури като дял от общата площ за биопроизводство от 19% до около 13%. Увеличават се трайните насаждения, постоянно затревените площи и фуражните култури. Повече са животните и пчелните семейства и произведената от тях продукция. За сметка на това намаляват сертифицираните площи с диворастящи видове, отчете Михаил Карабельов, представител на дирекция „Биологично земеделие“ в агроминистерството. 

„Скоро може да няма биопроизводители“, заяви Албена Симеонова. Тя изтъкна, че десет години е имало устойчив растеж в броя на биопроизводителите, които са около 5% от всички фермери, но напоследък три години поред те намаляват на фона на ръста в Западна Европа.

„Земеделското министерство промени политиката спрямо сектора и въведе рестриктивни мерки спрямо биопроизводителите. Под претекст за контрол бяха приети промени в нормативната база. Въвеждат се санкции, несъответстващи на европейските норми и практики. Предвижда се отнемане на сертификат за цялото стопанство при неразрешени вещества в дори една партида, което го няма в европейските регламенти. Ако някой недобросъвестно напръска кабернето ми, ще ми отнемат сертификата за останалите сортове“, даде пример Симеонова.

„Освен това са въведени сериозни финансови санкции при неразрешени вещества и не е предвидена процедура за разследване“, допълни тя.

„Съвкупноста от направените промени в нормативните актове създава прецедент в ЕС“, каза Симеонова.

Доц. Ана Карова, изпълнителен директор на „Кю Сертификейшън“, изтъкна, че често замърсяванията настъпват при транспорта или заради неправилно съхранение на продукцията. Затова трябва да се разследват причините и да се вземат мерки.

Тя попита как се налагат глоби, ако замърсяването е в продукция на оператор извън България, където нашият закон не е действащ и не поставя ли това българските производители в неравностойно положение.

Източник: Investor.bg