Планът на Гърция за цифровизация на селскостопанския сектор: Платформа ще събира данни от съществуващите метеорологични станции и 6 500 наземни станции

С цел подобряване на конкурентоспособността на икономиката гръцкото правителство скоро ще представи национална стратегия за цифровизация на селскостопанския сектор, информира sadyogrody.pl, позовавайки се на портала Euractiv.

Проектът "Цифрова трансформация на гръцкото земеделие" ще бъде първата национална цифрова селскостопанска инфраструктура в Европа и е разработен от Министерството на цифровата политика, телекомуникациите и медиите в сътрудничество с Министерството на земеделието.

Според новия модел за прилагане на общата селскостопанска политика (ОСП) за периода след 2020 г. държавите-членки на ЕС ще трябва да разработят свои собствени национални стратегии, адаптирани към техните различни нужди. Европейският комисар по земеделието Фил Хоган наскоро заяви пред EURACTIV, че отсега нататък държавите-членки, а не Европейската комисия, ще осигуряват подкрепа и финансиране за иновации и цифровизация на селското стопанство.

"Цифровата трансформация на селскостопанския сектор е еднопосочен път, върху който всички ние трябва да работим: държавата, академичните среди, земеделските предприятия, кооперациите, селскостопанските консултанти и преди всичко земеделските стопани, млади и стари, с цел да се създаде перспектива за развитие на селското стопанство в рамките на ОСП след 2020 ", каза Стелиос Ралис, генерален секретар по въпросите на цифровата политика в гръцкото министерство на цифровата политика.

По време на нарочна конференция в Атина бе изяснено, че данните за селското стопанство, събрани чрез правителствена платформа, създадена за целта, ще принадлежат на гръцката държава и ще бъдат достъпни за всички заинтересовани страни.

"В допълнение към това фермерите, научните и академичните центрове ще имат достъп и до платформата и нейните данни. По този начин платформата ще бъде основата за насърчаване на иновациите и създаването на нови приложения и софтуер в области като хранително-вкусовата промишленост и околната среда ", уточни Ралис.

Проектът първоначално цели да анализира половината от обработваемата земя в Гърция, т.е. около 15 милиона акра, и 20 от най-масово отглежданите култури в страната, включително памук, зърно, ориз, маслини, лозя и цитрусови плодове.

Платформата ще събира данни от съществуващите метеорологични станции на Националната метеорологична служба, спътниковите системи за наблюдение на Земята по програма Коперник и 6 500 наземни станции, които ще бъдат инсталирани в 13 региона на страната.

С помощта на всички тези компоненти данни като като температура, въздух, почва и вода ще се събират и прехвърлят на платформата - каза още генералният секретар. 

След това информацията ще бъде препращана до база данни, в която ще бъде обработена, за да осигури адекватни услуги, отговарящи на нуждите на всеки производител.

"Фермерите ще получават текстови съобщения и предупреждения за екстремни метеорологични условия. През втората година на функциониране на системата - персонализирана информация за напояването, торенето и растителната защита", отбеляза Ралис. Земеделските производители ще имат достъп и до електронни приложения, които им позволяват да архивират данните за културите по електронен път, като например времето и количеството използваната вода, както и времето, и обема на валежите.

Правителството на Гърция също така иска да включи академичната общност в компютризацията на селското стопанство. По тази причина Министерството на цифровите дела подписа меморандум за разбирателство със Селскостопанския университет в Атина, който предвижда обучение на земеделски производители в областта на новите технологии, по-специално в събирането и обработката на селскостопански данни.

Комисарят Фил Хоган заяви, че е доволен от плановете на гръцкото правителство и посочва, че те могат да се окажат полезни за всички заинтересовани страни.

Източник: Фермер.БГ