Конференция „NetWorX“ - Inspiring Rural Europe

Дата: 11-12 април 2019
Място: Брюксел. Белгия
Организатор: ENRD Contact Point

На фокус в тазгодишното издание на „NetWorX“ е изграждането на мрежи за развитие на селските райони - постигнатите резултатите през последните десет години, както и възможностите за тяхното бъдещо развитие. Интерактивния формат на събитието насърчава  неформални дискусии, вдъхновяващи разговори и споделяне на опит между участниците, като така се поставя акцент върху стойността на човешките връзки в дигиталния свят.

Над 400 заинтересовани страни от селските райони от цяла Европа ще се съберат, за да обсъдят:

  • Ролята на мрежите за политика в областта на селските райони;
  • Как да се изгради / трансформира мрежа;
  • Създаване на мрежи за иновации в селското стопанство и селските райони;
  • ЛИДЕР/ВОМР Мрежи;
  • Национални мрежи за развитие на селските райони в действие;
  • Насърчаване на ефективна ангажираност на заинтересованите страни в мрежите.

Събитието е с предварителна регистрация, отворена до 25.02.2019 г. За повече информация: NetWorX