Дигитални решения и високо качество на Агра 2019

Секторите на икономиката, свързани с земеделието, храната и винота са обрезени на успех, посочи Румен Порожанов по време на откриването на форума

Цифровизацията, новите технологии и развитието на селското стопанство в тази насока са основен акцент на стартиралата международния форум за селско стопанство, вино, храни и оборудване в Международния панаир в Пловдив. 
 
„Със стратегията на земеделското министерство за цифровизиране ще се повиши качеството и количеството на българските продукти. Това пък ще доведе до по-добра конкуренция на международния пазар.  В същото време пазарът изисква да се обръща сериозно внимание на опазването на околната среда и здравето на хората“, така доц. Иван Соколов, главен изпълнителен директор на панаира посочи причината за така важния фокус върху дигитализацията и новите пътища през селското стопанство и производството на храна. 
 
Иначе на Агра, Фудтех, Винария и Вкусовете на Италия – четирите изложби в рамките на международния форум има представителство на повече от 650 компании от близо 30 държавни. 
 
Значимо е присъствието на фирмите, които се занимават със семена, торове и препарати, които са на основата на биотехнологии и с това те дават своя дял за развитие на земеделието. 
 
Соколов посочи, че изложбата Фудтех има сериозен ръст. В нея участват все повече производители на храни, а близо 37 процента от тях са за първи път на изложението. 
 
Това показва, че изложбата е притегателен център за фирмите от всички сегменти на хранителната индустрия“, добави доц. Соколов.  

От своя страна министърът на земеделието Румен Порожанов, който откри официално форума за селско стопанство, вино, храни и оборудване посочи, че той е може би един от най-престижните в Централна и Източна Европа в сегмента си. 
"Тук можем да видим най-високите технологии в земеделието, които помагат на стопаните за произвеждат храна", обърна внимание Порожанов. 

„Тези сектори в икономиката са обречени да бъдат успешни и за в бъдеще. Те са обречени да печелят и да бъдат в полза на обществото.  Неслучайно европейската и българската политика е насочена към подпомагането на тези сектори и това ще продължи и в новия програмен период“, завърши Порожанов. 

Източник: Фермер.БГ