Нови разногласия в Европа за ОСП след 2020

Може би времето за частичен общ подход още не е дошло

На неформалното заседание на Съвета на Европа по земеделие и рибарство, Румънското председателство изрази готовност да представи доклад за напредъка на реформата на ОСП на 18 юни. 

В резултат на дискусиите се установи, че продължават да съществуват различни мнения на държавите членки по редица ключови въпроси, част от които задължителния характер на екосхемите и обвързаното с производството подпомагане, определението за "истински фермер", възможното изключване на малките земеделски стопани от обхвата на условността и други. 

Над десет делегации изразиха съгласие, че времето все още не е „узряло“ за частичен общ подход.

Отменени са първоначално планираните за 17 юни двустранни срещи на министрите, съобщи ОДЗ-Кюстендил.

Пред журналисти румънският министър на земеделието и настоящ председател на Съвета Петре Даея заяви, че "развиваме политики в полза на европейските земеделски стопани, които търсят гъвкава ОСП. Политика, която е по-лесна за прилагане и която да отговаря на техните изисквания. Все още има работа по стратегическите планове, които са свързани с бъдещата многогодишна финансова рамка (МФР)“.

Комисарят по земеделие Фил Хоган добави, че „тактически и стратегически трябва да знаем какво е заложено в дългосрочния бюджет, преди да направим заключения относно политиката".

Източник:
Agri.bg