Новини

Бъдещето на ОСП беше основната тема на първия Съвет на ЕС

Бъдещето на Общата селскостопанска политика бе в основата на първия Съвет на ЕС по земеделие и рибарство, предаде пресслужбата на МЗХ. Българското председателство повдигна конкретни въпроси относно това как може да се осигури непрекъсната и нарастваща добавена стойност на ОСП; До каква степен може да бъде повишена субсидиарността за отделните инструменти на политиката, така че да се запази общият характер на ОСП, а на държавите членки да се осигури повече гъвкавост.

Според българското председателство ОСП следва да разполага с адекватен бюджет.