Как една дама превръща семейния земеделски бизнес в иновативно стопанство

Румяна Ангелова е второ поколение фермер, като управлява семейното стопанство с обработваема площ 3000 дка и го превръща в иновативен земеделски бизнес с изключително добра организация на работния процес и ефективност на обработките.

Какво е да си дама в земеделието?

Това е въпрос, който много хора най-вероятно си задават, като Румяна Ангелова без колебание отговаря, че наистина жените в земеделието са малко, но за нейна голяма радост една от тях е тя. „Жената много по-добре работи в мъжката среда и въпреки, че това е мъжки бизнес, ние жените сме приети много добре и се справяме много по-лесно с организацията на работата в едно земеделско стопанство“.

Всички машини в стопанството на Румяна Ангелова са оборудвани с GPS навигации, управления и системи за контрол на обработките. „Това е само в помощ на механизаторите в стопанството. Това е нещото, което преобръща света, като нашите служители вече не са обикновени механизатори, а оператори на умни машини и инвентари“. По този начин работата в стопанството се върши много по-гладко и резултатите от нея са много по-високи като производителност, тъй като механизаторите се съсредоточават върху качеството на обработката, докато Trimble се грижи тракторът да се движи по правилната линия.

Новите технологии навлизат все повече и повече в земеделските стопанства, като не само в големите, но и в по-малките, като това на Румяна. От няколко години тя освен GPS оборудване използва и земеделски софтуер, който ѝ помага при извършване на административните дейности като договорите за наем, изплащането на рентата, проследяване на обработките по полетата в реално време и други.

„Споделям възгледа: Малко стопанство – добре организирано и добре обезпечено откъм конски сили и техника. Старая се нашето стопанство да е иновативно и комбинативно, така че да може с малко хора и достатъчно производителни машини да свършим необходимата работа за много кратък период от време.“ – разказва Румяна Ангелова.

Иновациите спомагат работния процес – те дават улеснение и помощ на механизаторите и именно заради това в стопанството прилагат много иновативни технологии, които се отплащат с качествено извършени обработки в точния момент. Освен с последните технологии за прецизно земеделие в стопанството разполагат и с няколко инвентара на норвежкия производител Kverneland, които спомагат за по-технологичната работа в стопанството.

Първият инвентар, който притежават в стопанството на Румяна Ангелова, е торачката, притежаваща уникалната система за разпръскване на тора с 8 лопатки, която Румяна Ангелова определя като една от най-иновативните системи при торачките. На всички е известно, че торачката е инвентарът, през който минават най-много финансови ресурси под формата на тор, като добрата торачка е ключът и към доброто управление на разходите и минимизиране на ненужните такива. Тегловната система на торачката  се състои от 4 теглови датчика и един референтен сензор, които много точно показва текущото количество тор в бункера, като така инвентарът знае с голяма точност кога и колко тор отива на полето и определя как да регулира подаването на тор, за да съответства нормата на приложение със зададената норма – да намали нормата когато е нужно и да увеличи подаването на тор, когато това се изисква. „Откакто е в моето стопанство, смея да твърдя, че правим едно наистина прецизно торене, което води до едно наистина прецизно земеделие“.

Вторият инвентар, за който тя ни разказва не е иновативен сам по себе си и дори много земеделски производители са го позабравили и извадили от употреба. Това е плугът, обръщателен, модел с 5 корпуса, който е в стопанството на Румяна Ангелова от 2011г., като от тогава насам той се използва всяка година за обработване на почвата. 

Говорейки си за земеделие и неговото развитие през последните години, Румяна споделя, че „за наша радост земеделието в България е на много високо ниво през последните години“, като за това голяма роля играят новите технологии и иновациите, които непрекъснато навлизат в сектора, и които правят работата на заетите в земеделието по-лесна и по-приятна, тъй като с един нов плуг и една нова и модерна торачка, работата освен, че спорѝ, е и по-ефективна, а това влияе пряко на резултатите.

„С новите технологии ние променяме коренно работата на нашите служители, които от трактористи и механизатори, вече са оператори на интелигентни машини и инвентари. Така поетапно вдигаме нивото на зърнопроизводството, което се надявам да доведе до привличане на повече млади хора в сектора. Хора, които да управляват умните машини и да ни помагат в практикуването на прецизно земеделие по правилния начин“ – заключава Румяна Ангелова.

Източник: Агрозона