Копа-Коджека: Равенството на половете да бъде включено в следващата ОСП

Подценена ли е работата на жените фермери?

Жените все още имат по-малко възможности, по-ниски доходи и по-малко правомощия за вземане на решения в сравнение с мъжете. Това мнение изразиха участниците във форума „Силни жени за силно земеделие в Европа“, организиран от Комитета на жените към Копа-Коджека, пише порталът IEG Policy.
 
В много случаи жените са по-уязвими от мъжете, когато става дума за достъп до земя, капитали, образование и обучение. Необходими са мерки за насърчаване на равенството между половете в селските райони в новата Обща селскостопанска политика (ОСП), заяви румънският евродепутат Габриела Зоана.
 
Тя призова за включването на тематични подпрограми, които да отговорят на нуждите на жените. Както и държавите членки да разработят показатели за половете в своите национални стратегии.
 
Лотта Фолкесон, председател на Комитета на жените, също изтъкна ключовата роля на жените за развитието и опазването на селските райони. Тя изрази надежда, че бъдещата ОСП ще включва конкретни мерки, с които да се запълни пропастта в предприемачеството сред жените.
 
Представителят на ЕС – Лене Нейсангер, обясни, че и сега ПРСР дава редица възможности на жените, но те не са достигнали пълния си потенциал. Причината се крие в това, че много страни членки не са приложили наличните инструменти.
 
В края на събитието бяха представени резултатите от проучване сред 800 жени фермери от пет европейски държави. Според него 68% все още смятат, че дискриминацията между половете е широко разпространена. 38% пък са на мнение, че ситуацията е еднаква или по-лошо от преди десет години.
 
Повечето анкетирани (75%) мислят, че постигането на пълно равенство между половете ще отнеме поне 10–30 години. Част от техните страхове са свързани с липсата на финансова стабилност и баланс между професионалния и личния живот.
 
Данни на Евростат за 2016 г. сочат, че само 28,5% от мениджърите на земеделските стопанства в ЕС са жени. Това означава, че те ръководят едва три от десет стопанства и земеделието все още е доминиран от мъжете сектор.

Източник: Фермер.БГ