Международни награди "Иновативни идеи и технологии в агробизнеса" 2019

UNIDO ITPO Италия и Future Food Институт организират третото издание на международните награди за иновативни идеи и технологии в агробизнеса.

Конкурсът има за цел да идентифицира най-иновативните и устойчиви решения, които могат да доведат до социални, екологични и икономически ползи в секторите на селското стопанство и агроиндустрията в развиващите се страни:

  • от производството до преработката и опазването на храните;
  • от логистиката до потреблението;
  • от отговорното управление на излишъците към връзката между селското стопанство, използването на енергия и околната среда.

Участието в конкурса е отворено за стартиращи фирми и компании, изследователи и университети, центрове за научни изследвания и трансфер на технологии, асоциации и НПО от цял свят. Заявленията трябва да бъдат подадени до 31 март 2019 г. чрез специален уебсайт.

Предложенията ще бъдат оценявани от жури, съставено от експерти от селскостопанския, бизнес и институционалния сектор.

Награди ще бъдат раздадени в седем категории, включително за жени и млади хора на възраст под 35 години, както и за проекти насочени към връзката храни - климат - биологичното разнообразие. Специална награда ще бъде дадена на проекта, който има най-голямо потенциално въздействие за бъдещето на агробизнеса и за развиващите се страни. UNIDO ITPO Италия ще предложи пакет от услуги на победителите в подкрепа на внедряването на техните иновации.

Церемонията по награждаването ще се състои на 15 май 2019 г. в Рим, Италия, по време на откриването на EXCO 2019 - първото международно изложение, посветено на иновативните решения, разработени  от участниците в сътрудничеството за развитие - което се провежда едновременно с годишната среща на всичкиагенции за сътрудничество за развитие на страните-членки на Европейския съюз.

Уеб сайт на конкурса 

Източник: UNIDO ITPO Italy