Агроиновации: Спасяването на плодородната почва

Приложение помага на фермерите да подобрят плодородието на почвата в стопанствата си

През последните 20 години селскостопанската продукция се увеличи в пъти, за да задоволява нуждата от храна на нарастващия брой население на планетата. Но, за да отговорят на тази нужда, много фермери се обърнаха към химикалите, няколко реколти годишно и нови дренажни системи – мерки, които увреждат почвата необратимо. 
 
Ако не се обърне внимание на качеството на почвата, учените алармират, че все повече и повече земя ще става неплодородна. 
 
Огромните количества неплодородна земя могат да доведат заплахата от загуба на способността на почвата да произвежда храна за хората и животните. 

За да се справи с този проблем, финансираният от Европейския съюз (ЕС) проект iSQAPERсъздаде мобилно приложение. За него ще ви разкажем в брой 91 на „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации. 

Проектът стартира през месец май 2015 и краят му е заложен за април 2020 г.  Чрез мобилното приложение, създадено в рамките на проекта, фермерите могат да получат съвети за това как да запазят и подобрят здравето на почвата, която обработват. 
 
Благодарение на приложението, наречено SQAPP, земеделците могат, според локацията си, да проследят нивото на качествените показатели на почвата като киселинност, рН и как различните обработки и третирания й влияят, включително и въздействието на водната ерозия.  След като установи какви са показателите, приложението дава предложения за мерки, които да се вземат, за да се увеличи качеството на почвата в конкретния район, като съветите включват от нови методи за селското стопанство до напоителни техники. 
 
В проекта, чийто бюджет е 6 876 625 евро, от които 5 375 375 евро са финансирани от ЕС, участват Нидерландия, Белгия, Швейцария, Португалия, Испания, Великобритания, Италия, Полша, Естония, Словения, Румъния, Гърция, Китай, Унгария и Франция. Координатор е Luuk Fleskens от Университета в Wageningen  в Нидерландия. Той вярва, че иновациите са ефективните решения за бъдещето на селското стопанство. 
 
„Стигнахме лимита на продуктивността на плодородната почва на планетата. Земеделието реално няма да може да просъществува без конкретни решения, които да помогнат в тази насока. Трябва да намерим по-умни начини за развиване на селското стопанство, които да са по-полезни и устойчиви, така че и да пазим природата“, казва той. 
 
Знания само с един клик 
 
Това, което прави приложението SQAPP иновативно, са съветите, които то дава. Те са специфични за конкретния случай и дават най-икономически ефективните решетния.  Освен това софтуерът  генерира скала, която показва какъв е процентът на вероятност потенциалът на почвата да бъде развит. 
 
За да успеят да постигнат това, участниците в проекта са анализирали огромна база от данни, сравнявали са почви, които са били обработвани по еднакъв начин и в еднакви климатични условия. 
Като анализират почвата от различни райони, те могат да направят съпоставка и да изведат причините, поради които една почва е по-здрава от друга. 
 
Споделянето на тази информация чрез приложението, дава възможност на фермерите за  незабавен достъп до информация за това как да подобрят състоянието на почвата си. Потребителите на SQAPP също така могат да вписват данни от своите полета и по този начин да ги включат в глобалната база със знания на проекта. 
 
Съветите, които се предлагат чрез приложението не само помагат на фермерите да повишат качеството на почвата си в дългосрочен план, но и им помага да бъдат по-конкурентоспособни на пазара – в крайна сметка подобряването на качеството на почвата, подобрява и качеството на продукцията. 
 
Приложението бе стартирано през юли 2018 и идеята му е да събере повече информация, която пък да помогне на по-голям брой фермери. Към днешна дата то е изтеглено от повече от 600 души от Нидерландия, Мексико, САЩ и Естония. 
 
Изследователите от проекта се надяват, че SQAPP ще информира повече хора за състоянието на почвата и то преди да стане твърде късно. 
 
Проблемите с климата притесняват хората по цялата планета. Опасността от лошото качество на плодородната почва и рискът от липсата на храна в близко бъдеще трябва бързо да бъде осъзнато от повече хора“, казва Luuk Fleskens. 

 

91 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ-Агри и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!

Източник: Фермер.БГ