Вторият Национален форум на младите фермери се утвърди като платформа за обмен на добри практики и контакт между младите фермери от България и Европа

На 30 май 2019 г. в Аграрен университет-Пловдив се проведе второто издание на Националния форум на младите фермери. Форумът се провежда под егидата на евродепутата Владимир Уручев, с любезното домакинство на Аграрен университет - Пловдив и в сътрудничество с Министерство на земеделието, храните и горите, Националната асоциация на младите фермери в България и Националната служба за съвети в земеделието.

Специален гост на форума и тази година бе Ян Маес, председател на Европейската асоциация на младите фермери (CEJA), който заедно с експерта по финансови инструменти от Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия - Нивелин Ноев, представи пред младите фермери възможности за подобряване на конкурентоспособността и на достъпа до финансиране в ОСП за следващия програмен период, както и такива по линия на финансовите инструменти.

Вторият Национален форум на младите фермери постави фокуса върху иновациите и новите технологии, и тяхната роля за развитието на устойчиво земеделие в България. В тази връзка, във втората част на форума участниците имаха възможност да се запознаят с няколко иновативни проекта “в действие”:

 • Проект ДИАГРО - Теоретични модели за развитие на дигитално земеделие, доц. д-р Петър Борисов, АУ-Пловдив
 • Иновативни системи за торене, водещи до увеличаване на ресурсната ефективност, Флориан Айснер, млад фермер, докторант в Мартин Лутер Университет Хале-Витенберг (MLU), Германия
 • Високотехнологична оранжерия за производство на краставици, Виктор Асенов, млад фермер, победител в Националния конкурс за млади фермери 2018
 • Електронна система за контрол на месодайната продуктивност, Андрей Чалъков, Изпълнителен директор, АРМПГБ

В рамките на форума се проведе и Националният конкурс за млади фермери 2019. За участие в конкурса бяха класирани седем проекта на млади фермери:

 • Галина Мирчева от с. Петърница, обл. Плевен - Овцеферма за отглеждане на месодайни овце и за производство на мляко;
 • Ванко Иванов от с. Галата, обл. Ловеч - Поддържане на пасища, попадащи в защитена зона по НАТУРА 2000;
 • Агора Кулова от с. Васил Левски, обл. Пловдив - Семейна ферма “Под Балкана“;
 • Георги Мутафчиев от гр. Банско - Био ферма “Козле ООД”;
 • Иванка Сълова от с. Красново, обл. Пловдив - Месодайна ферма, прилагаща иновации в животновъдството;
 • Теодора Тодорова от гр. София - Teddy Honey - Ферма Тодорови;
 • Александър Сотиров от гр. Айтос - Зърнопроизводство и биологично производство на плодове. 

Проектите бяха оценени от жури в състав - Председател: Владимир Уручев, член на ЕП, Заместник-председател: Проф. д-р Христина Янчева, ректор, АУ-Пловдив и членове -  Нивелин Ноев, експерт, ГД "Земеделие и развитие на селските райони", ЕК, Лидия Чакръкчиева, главен експерт, МЗХГ, Иванка Тодорова, Главен секретар, НССЗ, Божидар Иванов, Председател, ИАИ.

Първа награда в Националния конкурс и право да представи България на Европейския конгрес на младите фермери в Брюксел, бе присъдена на младия фермер Георги Мутафчиев, който заедно със своите родители управлява “Козле”ООД - биоферма за отглеждане на кози и производство на млечни продукти. Фермата вече предлага на пазара един изцяло нов продукт - напитка, произведена от суроватката от козе мляко, с доказани изключителни полезни качества за човешкото здраве. Стопанството на фирмата се намира в полите на Пирин, недалеч от Банско и успешно се разраства, предлагайки на клиентите си качествена продукция, произведена в собствена мандра.

Наградата за най-иновативен проект спечели Александър Сотиров от Айтос. Възпитаникът на АУ-Пловдив представи своя проект за използването на метеорологична станция и прилагането на специализиран компютърен софтуер за прогноза и сигнализация на болести по растенията. В семейното стопанство за зърнопроизводство и отглеждане на био-плодове, което Александър успешно ръководи, прилагането на тази иновация има голям принос за опазване на екологичното равновесие, тъй като позволява изготвяне на програми за оптимално торене и третиране с биопродукти за растителна защита, и същевременно се отглежда качествена продукция с отлични хранително-вкусови и пазарни качества.

Агора Кулова, потомствен животновъд от семейна фермa „Под Балкана” грабна приза на журито за най-устойчив проект. През юни 2015 г. семейство Кулови открива първия по рода си демонстрационен център за преработка на мляко и директни продажби на млечни продукти, произведени по традиционна българска технология за производство и зреене. Освен уникалните млечни продукти, фермата вече предлага на своите клиенти и месни продукти от биволско, краве, козе и овче месо от новоизградената собствена транжорна.

Източник:
Националната асоциация на младите фермери в България (НАМФБ)