отпадъчни води

Агроиновации: Технологии за оползотворяване на водните ресурси

Комбинирана технология за пречистване и повторно използване на отпадъчните води в селското стопанство, разработена по програма „Хоризонт 2020“ е темата на 71 брой на рубриката „Агроиновации“, която Fermer.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.