Co-funded by the European Union.
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Аграрен университет - Пловдив

Делегация от EIT FOOD на среща със студенти, бизнес и наука в Аграрен университет - Пловдив

На 22 май 2023 г. делегация, водена от изпълнителния директор на EIT Food д-р Анди Зинга, се срещна със студентската и преподавателската общност, представители на бизнеса, науката, иноваторите и институциите, по покана на Аграрен университет- Пловдив и РАПИВ-Варна. Темата на срещата бе "Иновации в агро-хранителния сектор- изграждане на синергия за по-добри възможности". Пред пълната аудитория д-р Зинга и директорът за Североизточна Европа Мария-Лииса Моурис, представиха европейските стратегии за развитие на иновациите в агро-хранителния сектор и биоикономиката, подкрепата за обучение и текущите възможности и програми за финансиране на EIT Food. "Ние сме тук, за да насърчим вас и регионалната екосистема за развитие на иновациите, които ще работят за здравословна и устойчива хранителна система", отбеляза д-р Зинга.

Целите на института са да подпомага разработватването на решения за глобалните предизвикателства, свързани с храната, да се ускори внедряването на иновации, да се образоват и подготвят бъдещи експерти, да се създават нови хранителни модели и навици.  Ректорът на Аграрен университет проф. д-р Христина Янчева и заместник-ректорът проф. д-р Владислав Попов, запознаха гостите и аудиторията с българската екосистема, напредъка и перспективите за развитие в контекста на образованието и разширяването на междусекторното сътрудничество. Проф. Попов посочи, че тесните връзки между наука, образование, бизнес, институции са гаранция за напредък в агро-хранителния сектор и създаване на иновативни и устойчиви решения. Пример за успешно реализирани иновации в сектора демонстрираха стартъпите в изложбената зона. Дигитални смарт решения за прецизно и регенеративно земеделие, органични и алтернативни протеини, мобилни апликации за намаляне на изхвърлянето на храна, растителни биостимуланти бяха част от иновациите, които българските стартъпи успешно са реализирали в страната и планират разширение в чужбина. Д-р Анди Зинга и проф. Владислав Попов наградиха студентите, които участваха в проведеното скоро състезание за иновативни идеи Challenge Lab, като насърчиха младежите да надграждат знанията и уменията си и да бъдат смели в идеите си. 

Събитието продължи с дискусия на кръгла маса, на която присъстваха ръководството на Аграрен университет, експерти от Министерство на иновациите и растежа и Министерство на земеделието, заместник-кметът на Пловдив за образование, бизнес развитие и европейски политики Стефан Стоянов, ректорът на Медицински университет- Пловдив проф. д-р Мариана Мурждева, преподаватели от Университета по хранителни технологии- Пловдив, учени от Центъра по растителна и системна биология и биотехнология, представители на общините Раковски и Брезово, на Тракия икономическа зона, бизнеси и иновативни стартиращи компании от агро-хранителния сектор.

Участниците дискутираха Иновационната стратегия за интелигентна специализация- стратегическата рамка на ЕС за устойчиво развитие, екологичност и цифровизация, базирано на научни изследвания и иновации, в контекста на страната ни. Беше презентиран и наръчника относно Стратегията, разработен от EIT Food и водещи учени и професионалисти, в който и проф. Владислав Попов участва с експертна оценка. Обсъдиха се и програми и инициативи на ЕС за земеделие и биоикономика. Отново, тясното сътрудничество между науката, образованието, бизнеса и институциите беше в центъра на дебата.

Програмата на делегацията от EIT Food продължи с посещение на Община Пловдив, Тракия инономическа зона, производствена компания за консервирани плодове и учебно-опитната винарска изба на университета в Брестник.

EIT Food осигурява на стартиращите компании правилните връзки, ресурси и инструменти, технологично валидиране, обучение, менторство и финансиране, необходими за растеж и успех.  EIT Food цели също да революционизира начина, по който нашата храна се произвежда, консумира и рециклира, и да създадава устойчив и ефективен агро-хранителен сектор и кръгова биоикономика.

Аграрен университет- Пловдив зае бдно с РАПИВ- Варна са българският хъб на EIT Food.