Co-funded by the European Union.
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
pic

Магистърска програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“ в СУ набира кандидати до 26 септември

За втора година стартира магистърската програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“ в
Стопански факултет на Софийския университет. Кандидатите могат да подават документи през платформата от 16 до 26 септември 2023 г. Обучението от практици в бранша и университетски преподаватели с богат опит надгражда опита на кандидатите и ги прави още по-конкурентни за компаниите в сектора. Сред партньорите на програмата са браншови и бизнес организации, медии, компании, които осигуряват на магистрите възможности за още по-голямо разгръщане на потенциала им чрез споделяне на опит и контакти.

Магистърската програма предлага набор от дисциплини като:

  • европейски и национални политики в областта на селското стопанство и преработката на храни
  • агро-хранителни системи и вериги за доставка
  • предприемаческа среда и стартиране на нов бизнес
  • разработване на нови продукти и услуги и развитие на иновационен капацитет
  • приложение на дигитални технологии за увеличаване на производителността на културите, редуциране на разхода на ресурси и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда
  • управление и закрила на интелектуални активи (нови сортове растения и породи животни, географски означения, търговска тайна, марки, патенти и полезни модели)
  • разработване и управление на проекти и финансово осигуряване
  • биоземеделие и устойчиво развитие
  • селски и аграрен туризъм

Научете повече за програмата.