Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Градското земеделие - мисия възможна

Земеделието в градска среда е глобална и бързо развиваща се тенденция с голям потенциал за развитие на зелени, социални и технологични иновации. Този процес е сравнително нов, непознат и предизвикателство за политиците, които трябва да преосмислят съществуващите регулаторни рамки и политики за градско планиране, използване на терени, зелени площи и инфраструктура, за да разработят по-интегрирана политическа рамка.

CityZen е проект на програма INTERREG Европа, който насърчава политиките за градско земеделие и тяхната ключова роля за по-добра ресурсна ефективност в градовете. За целта осем организации от пет региона на ЕС обединиха усилия и опит за реализирането на CityZen.

Днес в София в Литературен клуб "Перото", на своето финалното събитие CityZen "Градското земеделие - политики и практики за устойчиви градове и региони", на едно място се събраха членовете на екипа, управляващите органи и заинтересованите страни от 5-те региона на проекта в България, Испания, Германия, Португалия и Гърция. Те представиха работата и постиженията си в подкрепа на политиките и добрите практики в областта на градското земеделие.

Представени бяха вдъхновяващи добри практики, реализирани в рамките на проекта, като модели "Направи си сам" за мини вертикални градини, разработени съвместно от местните заинтересовани страни в София, покривни градини, озеленяване на неизползвани или са запустели терени като начин да се възстановят градските райони в Кастилия и Леон, Солун и София, примери за многофункционално използване на обекти на градска инфраструктура като градски градини в училища в Кастилия и Леон, градска зеленчукова градина на университета в Солун, Агро социално предприятие в Солун, което  успешно създава терапевтична програма, базирана на градско земеделие за наркозависими лица.

Повече за проекта и добрите практики можете да намерите на страницата на проекта CityZen.