Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Европейската комисия одобри стратегическия план за…

Земеделският сектор на Малта е изправен пред няколко предизвикателства поради ограничената земеделска земя и природните ограничения. Малтийският план има за…

Министър Гечев: Ролята на браншовите организации е…

Ролята на браншовите организации е изключително важна за всеки отрасъл. Това заяви министърът на земеделието Явор Гечев при откриване на десетия национален…

Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево…

Доц. д-р Галина Михова от ДЗИ – Генерал Тошево, Селскостопанска академия е част от екипа на Работен пакет 1.1.