Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

България участва в учредяването на международна…

България ще участва в учредяването на международна асоциация за подкрепа на инициативата на страните от Централна и Източна Европа за базирани на знанието…

ЕК стартира обществена консултация за правилата за…

Европейската комисия започна обществена консултация, с която прикани заинтересованите страни да коментират проект за целенасочени изменения на правилата за…

Стартира втори прием по интервенция „Преструктуриране…

От 8 юни започва втори прием по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“.

Национален конкурс „Арт-циклиране“

Над 50 произведения се съревновават в националния конкурс „Арт-циклиране“. Публиката със своя вот ще определи победителя в категория „Любимец на публиката“.
Гласуването за участващите творби е отворено от 7 до 21 август. За една творба можете да гласувате само веднъж.
Публиката със своя вот ще определи победителя в категория „Любимец на публиката“. Гласувайте за своя фаворит до 21 август.

Подкаст

Познаваме ли българската наука?

Разговор с Петър Теодосиев, БГ Наука. С годините интересът към българската наука много се променя. По време на…
Последен подкаст