Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Магистърска програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“ в СУ набира кандидати до 26 септември

За втора година стартира магистърската програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“ в
Стопански факултет на Софийския университет. Кандидатите могат да подават документи през платформата от 16 до 26 септември 2023 г. Обучението от практици в бранша и университетски преподаватели с богат опит надгражда опита на кандидатите и ги прави още по-конкурентни за компаниите в сектора. Сред партньорите на програмата са браншови и бизнес организации, медии, компании, които осигуряват на магистрите възможности за още по-голямо разгръщане на потенциала им чрез споделяне на опит и контакти.

Магистърската програма предлага набор от дисциплини като:

  • европейски и национални политики в областта на селското стопанство и преработката на храни
  • агро-хранителни системи и вериги за доставка
  • предприемаческа среда и стартиране на нов бизнес
  • разработване на нови продукти и услуги и развитие на иновационен капацитет
  • приложение на дигитални технологии за увеличаване на производителността на културите, редуциране на разхода на ресурси и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда
  • управление и закрила на интелектуални активи (нови сортове растения и породи животни, географски означения, търговска тайна, марки, патенти и полезни модели)
  • разработване и управление на проекти и финансово осигуряване
  • биоземеделие и устойчиво развитие
  • селски и аграрен туризъм

Научете повече за програмата.