Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

EurActiv: ЕП настоява ЕК да насърчи ограничаването на химическите пестициди

Политическите групи в Европейския парламент предвиждат по-активна роля за изпълнителната власт на ЕС в насърчаването на използването на нискорискови алтернативи на химическите пестициди, са казва в подготвителен документ, съобщава Euractiv, цитиран от ESGNews.

Предложеният опит за преработка на законодателната рамка на ЕС за пестицидите е в повратна точка. Предстои парламентарната комисия по околна среда (ENVI) да гласува собствените си корекции на първоначалното предложение на Комисията от юни 2022 г., след което то ще бъде представено в пленарна зала за окончателно одобрение.

Позицията на парламента придоби по-категорична форма след договорка между докладчика по казуса, австрийския евродепутат от Зелените Сара Винер и водещи депутати от други политически групи относно това, което на парламентарен жаргон се определя като компромисни изменения.

Огромен брой поправки

С огромен брой от 2959 поправки, подадени от всички членове на ЕП през април, по-малък брой компромисни изменения, договорени от политическите групи, ще представляват гръбнака на позицията на Парламента. Вероятността тези изменения да бъдат одобрени от комисията е изключително голяма.

Политическите групи се съгласиха да увеличат екологичната амбиция на реформата, като не само намалят наполовина употребата и риска от химически пестициди до 2030 г., но и включат нова цел за намаляване с 65% на „използването на по-опасни продукти за растителна защита“.

Предложената цифра е резултат от компромис между членовете на ЕП, след като докладчикът включи в първия си проект цел за намаляване с 80% за употребата на по-опасни пестициди – тези, които причиняват рак и се считат невротоксични или токсични за репродукцията.

В компромисните си изменения евродепутатите също препоръчаха промяна на базовата линия за изчисляване на целта за намаляване от предложената средна стойност на употребата на пестициди от 2015 г. до 2017 г., за да се включат годините 2013 и 2014 г.

Тази промяна ще допринесе за повишаване на средната употреба на пестициди, взета предвид за намаляването до 2030 г. в опит да се смекчи въздействието на съкращенията на продуктите за растителна защита върху земеделските производители.

Нова цел за продажби на алтернативи на пестициди

Основната нова характеристика в позицията на Парламента е искането към Комисията да „определи цел на Съюза до 2030 г. за увеличаване на общите продажби на нискорискови продукти за растителна защита и биологичен контрол“.

Липсата на алтернативи на използването на традиционните пестициди винаги е била основна грижа за европейските фермери и първоначалният план на Комисията за намаляване наполовина на употребата на пестициди беше критикуван, че не предоставя достатъчно уверения относно наличността на тези алтернативи до 2030 г.

Новата цел е опит да се накара изпълнителната власт на ЕС да бъде отговорна за предоставянето на фермерите на опции с нисък риск, като се предвижда по-активна роля на Брюксел в създаването на задоволително пазарно предлагане на тези продукти.

В компромисните си изменения евродепутатите предлагат да се определи новата цел на ниво, което Комисията счита както за амбициозно, така и за постижимо, след консултации със заинтересованите страни и въз основа на най-добрата налична техническа и пазарна информация“.

От Комисията също се иска да представи методология за изчисляване на тази цел за продажби на растителна защита с нисък риск, която да бъде приета чрез вторично законодателство.

От своя страна държавите-членки ще бъдат помолени да определят национални цели за увеличаване на общите продажби на продукти за растителна защита с нисък риск и биологичен контрол в съответствие с тази методология, както и да наблюдават годишните колебания, за да поддържат напредъка, постигнат в това отношение.

Ако измененията, предложени от евродепутатите, бъдат одобрени, на Комисията ще бъде възложено да публикува документи с насоки „за по-нататъшно улесняване на одобрението на нискорискови активни вещества и активни вещества, упражняващи биологичен контрол“.

Снимка: pxhere.com

Източник:
ESGNEWSBG