Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Уебинар за опита с работници мигранти в земеделието на 15 ноември

На 15 ноември ви каним да се включите в уебинар по темата за наемането и използването на труда на работници мигранти в земеделието в Европа.

Това е първият уебинар от проекта SafeHabitus на тема „Гледни точки от полето: примери от практиката на работници мигранти в европейското селско стопанство“, който ще се проведе на 15 ноември от 10:00 до 11:45 ч., брюкселско време. Дискусията ще бъде на английски език. Линк за задължителна регистрация.

В световен мащаб, с намаляването на броя на малките ферми, интензивното селско стопанство е в основата на веригите за доставка на храни. То често се развива с работна сила от сезонни работници и работници мигранти. Трудът и условията на труд на тези работници предизвикват все по-голямо безпокойство у заинтересованите страни в селското стопанство и веригата за създаване на стойност на храните, включително у политиците и потребителите. Този семинар, първият от програмата SafeHabitus Engage, се основава на съществуващи изследвания по тази тема, за да може всички членове на консорциума да получат първо приближение към тези въпроси.

Запознайте се с програмата на уебинара в новината за събитието на английски език. 

Източник:
safehabitus.eu