Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Тракийският университет – домакин на международен научен форум „Аборигенни домашни породи „Източнобалканска свиня“

На 23 ноември Тракийски университет – Стара Загора е домакин на международен научен форум на тема „Аборигенни домашни породи „Източнобалканска свиня“ – богатството на България“. В него ще се включат над 150 участници от различни държави. Сред тях ще бъде Херман Визер – изпълнителен директор на Австрийски аграрен клъстер, Мартин Бауер – дирекция „Развъждане“ към PIG Austria GmbH и д-р Никола Делич – директор на Институт по животновъдство, Белград, Сърбия.

Международният научен форум обединява български и международни академични и научни организации, дългогодишни лидери в областта на животновъдството и високите технологии, споделящи своите знания и умения в полза на иновациите и устойчивостта на сектор, за да се осигурят по-добро качество, по-висока производителност и по-сигурно бъдеще. Посланието на форума е за съхраняване богатството на генофонда на традиционните български породи, и на здравословните породно и географски защитени продукти, по-висока развъдна стойност на местните породи, иновативни технологии и интелигентни решения за отглеждане, мониторинг на здравето и хуманно отношение към животните, ресурсна ефективност и продоволствена сигурност.

През май т.г., към Тракийски университет беше създаден Институт за продоволствена сигурност. Той ще се занимава с проблемите от производство на храна, преработката, контрола, доставките като всичко това ще е в контекста на кръговата икономика, късите вериги на доставка, от земята до трапезата.

Снимка: Тракийски университет - Стара Загора

Източник:
БТА