Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

ЕП отхвърли предложението на ЕК за намаляване на използването на пестициди

Европейският парламент отхвърли предложението на Комисията за Закон за устойчива употреба на продукти за растителна защита, чиято цел беше значително намаляване на използването на пестициди в Европа. Предложението беше от съществено значение за защита на общественото здраве и екосистемите на ЕС от токсичните агро химикали. Липсата на подкрепа представлява сериозна атака срещу Зелената сделка и заявените ангажименти по стратегията „От фермата до трапезата“.

Предложението за устойчива употреба на продукти за растителна защита включва мерки за намаляване употребата на пестициди с 50% до 2030 г., задължителни правила за прилагане на интегрирано управление на вредители, както и мерки за защита на чувствителни зони, като обществени зони, природни резервати и водни ресурси. 

„Това е исторически мрачен ден за гражданите и екосистемите на ЕС, за Зелената сделка и за ЕС като цяло“, каза Кристин Де Шамфелере, представител на общоевропейската мрежа PAN Europe. „Отхвърлянето на предложението показва шокиращо пренебрежение към науката, обществения интерес и волята на гражданите на ЕС. Повечето гласове бяха ръководени от лични интереси и дезинформация от страна на агрохимическата индустрия“.

Снимка: RawPixel

Източник:
СИНОР