Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

ЕС: Българското розово масло не е опасен продукт

Етеричните масла остават извън класификацията за опасни продукти. Това е окончателното споразумение, постигнато между Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета. За решението съобщи Атидже Алиева – Вели по време на "Форум Фермата 2023".

Позиция по темата освен нашата страна взеха и други страни-производители на етерични масла като Франция, Германия, Нидерландия, Испания и Италия.Актуализираният регламент има за цел по-добро идентифициране и класифициране на опасни химикали, подобряване на комуникацията относно химическите опасности и справяне с правните пропуски и високите нива на несъответствие, съобщават от Европейската комисия.

“Предоставяйки дерогация за някои вещества, съдържащи повече от една съставка, извлечена от растения или растителни части, ние подкрепяме селското стопанство и малките и средни предприятия“, казва докладчикът по темата Мария Спираки от Гърция.

Източник:
АГРИ