Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

EП призова за по-ефективни действия срещу незаконния улов в ЕС

За по-ефективна борба срещу нелегалния риболов и за по-строг контрол върху вноса на рибни продукти в Европейския съюз се обявиха евродепутатите в доклад в Комисията по рибарство на ЕП. Според становището цифровизацията на нелегалния улов ще намали измамния внос и ще насърчи държавите членки да я внедрят най-късно две години след прилагането на ревизирания регламент за контрол. Потенциалните пропуски в досегашните правила могат да бъдат запълнени, ако всички държави от ЕС имат еднакви процедури при прилагането на правила срещу бракониерския улов. 

В допълнение евродепутатите искат по-строги контролни мерки за вноса, които да включват и санкции, за да се защитят общественото здраве и риболовната индустрия. В тази връзка насърчават Европейската комисия да хармонизира контрола върху вноса, за да възпре навлизането на продукти от нерегламентиран риболов на европейския пазар. 

В доклада се твърди също така, че пълната проследимост на всички продукти от риболов и аквакултури, включително пресни, замразени и преработени, както е определено в преработеното законодателство, одобрено миналия октомври, заедно с прозрачното етикетиране, ще допринесе за по-добра безопасност на храните. Комисията по рибарство призовава държавите членки да използват Европейския фонд за морско дело и рибарство, за да подкрепят тези рибари, които играят важна роля в осигуряването на местна продоволствена сигурност. Фондът има общ бюджет от 580 милиона евро, предназначен за дейности по наблюдение, контрол и правоприлагане.

Снимка: RawPixel

Източник:
АГРО БГ