Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

От 2024 г. земеделците ще са задължени да изследват продукцията си за пестициди преди беритба

От дотодина земеделските стопани ще са задължени да изследват преди беритба продукцията си за наличието на пестицидни остатъци в нея. Това е записано в Наредба №12 от 23 август 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита. Наредбата бе публикувана в бр. 74 на „Държавен вестник“. Тя влезе в сила от 1 октомври тази година, но на практика повечето от текстовете и ще се прилагат от догодина, тъй като през октомври повечето реколти са прибрани или са в процес на прибиране.

Участниците във фермерските пазари също трябва да разполагат с документи от извършените лабораторни аналици за пестицидни остатъциВ чл. 11, ал. 8 е записано, че за целите на самоконтрола земеделските стопани изследват поне една растителна проба от всеки вид земеделска продукция за остатъци най-малко от приложените върху нея пестициди през предходната и текущата годинателната верига.

Въпросните анализи са за сметка на земеделските стопани и цената им се измерва в трицифрено число, поясниха запознати земеделци. За средата на 2025 г. е отложено създаването на уеб базирана платформа, администрирана и поддържана от БАБХ, където ще бъдат качвани информации за проведените растителнозащитни мероприятия с ПРЗ и торене, както и за проследяване движението на ПРЗ и торове до краен потребител. Това е записано в следващата ал. 9. Наредбата третира още изискванията за извършване на фумигация и на обеззаразяване на семена преди сеитба.

Снимка: Wikipedia Commons

Източник:
СИНОР