Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Съветът на ЕС одобри промени в селскостопанската политика в отговор на исканията на земеделците

Съветът на ЕС съобщи, че е постигнато споразумение за промени в Oбщата селскостопанска политика (ОСП) в отговор на исканията на европейските земеделци. Одобрените от държавите в ЕС промени подлежат на утвърждаване от Европейския парламент.

Промените бяха предложени от Европейската комисия и целят опростяване на административните изисквания за земеделците, гъвкави процедури за оценка на изпълнението на европейските правила и за опазване на околната среда. Предвижда се държавите от ЕС да могат по-лесно да предоставят изключения за селскостопанските производители, когато настъпят извънредни обстоятелства като неблагоприятно време. Държавите ще съобщават на ЕК веднъж годишно за направените отстъпки.

Според промените земеделците ще имат по-широк избор при засаждането на реколтата и ще оставят необработваеми площи земя, ако желаят. Онези от тях, които обработват площи до 10 хектара, няма да подлежат на наказания за неспазване на изискванията. По данни на ЕК това са основната част от европейските земеделци.

Предвижда се ЕП да разгледа предложенията по спешна процедура и да гласува на първо четене в края на април. Съветът на ЕС изразява очакване процедурата да завърши до края на пролетта.

Преди месец от името на белгийското председателство на Съвета на ЕС белгийският земеделски министър Давид Кларинвал заяви, че Русия използва храните като оръжие и е виновна за ниските цени на земеделските стоки в ЕС. Междувременно ЕК предложи да въведе увеличени мита за вноса на зърно от Русия и Беларус като мярка за успокояване на пазара и за пресичане на възможността руската страна да трупа печалби от продажбата на открадното от Украйна зърно.

Източник:
БТА