Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Съветът на ЕС прие официално промени в ОСП

Съветът на ЕС прие официално промени в Общата селскостопанска политика, с които се въвеждат по-опростени процедури, намалява се административната тежест и се дава възможност за повече гъвкавост при спазването на някои изисквания, свързани с околната среща. 

Промените отговарят на исканията на фермерите и са свързани с техните протести в различни европейски градове. Те ще осигурят и предвидима рамка за тях.

Промените ще бъдат подписани от представители на Съвета на ЕС и Европарламента, след което ще бъдат публикувани в Официалния вестник на Общността. Фермерите ще могат да прилагат със задна дата част от новите правила, свързани с климата за исканията си за тази година.

Източник:
БНР