Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Какво дава основание промените в животновъдството през последните години да бъдат определяни като фундаментални?

Това, което според мен е променено в животновъдството днес е на първо място огромното увеличение в световното търсене на животински продукти, Звучи, как да кажа, неочаквано, че търсенето на животински продукти ще се увеличи със 65% до 2050 г. Това е огромно увеличение, което се дължи отчасти на растящото световно население, но преди всичко на променящия се начин на хранене в много държави в резултат на по-добрите доходи. Това е една голяма промяна, пред която сме изправени. В същото време броят на фермерите намалява в световен мащаб, а много хора тук в развитите западни държави се опитват да намалят консумацията на животински продукти. Това обаче далеч не може да компенсира огромното увеличени. Ето това е ново. Едновременно в това целият сектор животновъдство е изправен пред сериозни проблеми. Например въздействието върху околната среда, изпускането на газове, прахът, торовете. В Белгия и Нидерландия някои фермери трябва да прекратят дейността си защото общността вече не приема това. Друг проблем е, че хората се тревожат повече за благосъстоянието на животните не само по етични подбуди, но и защото ако то липсва, това отнема енергия от хранителната стойност на животинските продукти и това е сърцевината на проблема. И накрая идва и здравния проблем. Инфекциите преминават от почвата, водата, въздуха към животните – диви животни, домашно отглеждани животни, домашни любимци и след това към хората. Над 60% от инфекциите, от които страдаме, произхождат от животните. Така че трябва да направим нещо по въпроса. 

Разговор с проф. Даниел Беркманс - Католически университет в Льовен, Белгия и Университет Тенеси, САЩ.