Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
снимка: Gil Camargo

Венецианско биенале 2022

Концепция на куратора

„Млякото на мечтите“ е заглавие на детска книжка от Леонора Карингтън, в която авторката сюрреалист разказва въображаеми истории за хибридни същества – мутанти, които ужасяват малки и големи. Историите на Карингтън описват един магичен свят, в който животът е постоянно пресъздаван през призмата на въображението и където всеки може да се промени, да бъде трансформиран или да се превърне в нещо друго. Изложбата повежда съществата от друг свят на Карингтън на въображаемо пътуване през метаморфозите на тялото и през определенията за човешко.

Натискът на технологичните промени, засилването на социалното напрежение, пандемията и надвисналата заплаха от екологична катастрофа ни напомнят всеки ден, че като смъртни тела ние не сме нито недосегаеми, нито самодостатъчни, а сме част от една символна мрежа от взаимозависимости, която ни обвързва един с друг, с други видове, и с планетата като цяло.

В отговор на това състояние много от участващите артисти си представят пост-човешка версия, която оспорва съвременната визия за човека на западния свят и особено предполагаемия идеал на „Човека на разума“ като фиксиран център на вселената и мярка за всичко. Вместо това някои артисти приветстват нова общност с не-човешкото, с кралството на животните и със Земята, докато други се опитват да омагьосат отново света, като предлагат нови съюзи между видовете и нови сфери, населени от порести, хибридни, многообразни същества. Други реагират на разпадането на привидно универсални системи, като преоткриват местни или племенни форми на знание и политики на идентичност.

„Млякото на мечтите“ включва творбите на 213 артисти от 58 държави и е с фокус върху три теми, които са втъкани в пространствата на Централния павилион и Арсенале: представянето на телата и тяхната метаморфоза, взаимоотношенията между хора и технологии и връзките между телата и Земята. Изложбата е конструирана от пет исторически „времеви капсули“. Събирайки заедно произведения и предмети от различни региони и движения от 19 век насам, те представляват допълнителни инструменти за изследване и задълбаване в ключовите теми.

Като представя жени артисти, чието творчество е оставено в периферията на историята, разказана от мъжете, тя е отправна точка за критична рефлексия, която проследява редуващи се генеалогии и афинитети, свързващи минало и настояще.

„Млякото на мечтите“ е въображаемо пътуване през историята, което не гравитира около системи на пряко наследяване или конфликт, а около форми на симбиоза, солидарност и сестринство и среща по пътя артисти, които са преоткрили радикално категориите човешко и индияидуално.

Чечилия Алемани
Куратор на 56-тата международна изложба във Венеция