Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Осигуряване на естествена защита от болести по лозата чрез биопестициди

Иновация

Някои жизненоважни европейски култури като лозята и маслините са опустошени от болести. Учените търсят биологични заместители на химическите пестициди, за да подобрят както състоянието на културите, така и здравето на хората. Инвазивните видове представляват огромна заплаха за селското стопанство и водят до сериозни икономически загуби. Организацията на обединените нации (ООН) оценява загубите за световната икономика, причинени от  болести по растенията, на над 200 милиарда евро годишно, а загубата на продукция вследствие на нападения от вредители е от 20 до 40%. Пръскането на културите със синтетични съединения оказва неблагоприятно въздействие върху хората, селскостопанските животни, дивата природа, опрашителите като пчелите и други живи същества, които играят съществена роля в екосистемата. Оттичането на химикали уврежда земята и водата.

Източник: Organic pesticides to provide natural protection for endangered crops
Автор: Витория Д‘Алесио, списание „Научни изследвания и иновации“

Преведена и адаптирана версия