Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Регенеративно земеделие и но-тил еднозначно ли е?

На първо четене ще кажа – не, но ще кажа и че могат да бъдат. На места в света, САЩ, например, откъдето произлиза регенеративното земеделие е еднозначно понятие с но-тил. Трябва да гледаме не толкова самото понятие, а какво е съдържанието, какви са действията и какво прави всъщност фермера, който прилага, тъй като в Щатите, пионерите, първите, тези, които са и лидерите – да кажем в зърнопроизводството и тези, които упражняват пасищното животновъдство, регенеративното пасане, за тях – това се случва на пасище, но при зърнопроизводители – за тях но-тил означава регенеративно земеделие, защото те имат критерия „почвено здраве“, основният им стремеж е възстановяване на почвата, възстановяването на екосистемата, на колкото се може повече функции. Но не рядко се случва но-тил да се разбира много буквално и да се смята, че това е просто една директна сеитба. И да има места в света, където нещата приключват до там. 

Разговор с Петя Иванова от АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ НО-ТИЛЪРИ