Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Пречка ли е за развитие на регенеративно земеделие у нас липсата на обучени хора за прилагане на съответните практики?

Дай своето мнение!
/wf-stats/ra04/json
pic