Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Анкета: Науката във фермата

Раздел 1: Нужда от информация

1. От какъв вид информация имате нужда в работата си?
2. Как си я набавяте?
4. Следите ли новостите във вашия бранш?
5. Как вземате решение, когато искате да въведете нещо ново в производството си?
6. Какво предпочитате, да отглеждате традиционни култури за региона или да експериментирате с нови?
7. Според вас новостите в селското стопанство представляват:

Раздел 2: Важните теми

9. Проявявате ли интерес към приоритетите в Общата селскостопанска политика на Европейския съюз?
10. Регенеративното земеделие представлява ли интерес за вас?
11. Мислите ли, че регенеративното земеделие може да намали разходите за обработка на земята?
12. Интересувате ли се от нови бизнес модели в агро-хранителния сектор?
13. Запознати ли сте с постиженията на прецизното земеделие?
14. Какво е отношението ви към устойчивото земеделие?

Раздел 3: Отношение към науката

15. Запознати ли сте с откритията на селскостопанската наука?
16. Интересувате ли се от тях?
17. Вярвате ли, че могат да ви бъдат полезни във вашата работа?
18. Мислите ли, че науката може да помогне на фермерите да се адаптират успешно към екологичните изисквания?
19. Смятате ли, че използването на данни (метеоданни, характеристики в реално време) прави работата на фермера по-ефективна?

Раздел 4: Демографски

Вие сте:
Вие се занимавате с:
Размерът на вашето стопанство измерен в СПО (Стандартен производствен обем) в евро е:
години
Образование
Пол
снимка на анкета