Co-funded by the European Union.
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
pic

Новите технологични карти ще позволят управление на Стратегическия план в интерес на земеделските производители

Новите технологични карти за основните култури в страната са модел, който ще позволи да се правят промени и ще осигурят гъвкаво управление на интервенциите по Стратегическия план и определянето на компенсаторните ставки на държавните помощи при различни пазарни сътресения, в интерес на земеделските производители. Това заяви заместник-министърът на земеделието Тодор Джиков по време на Консултативния съвет по овощарство и зеленчукопроизводство, който се проведе в Аграрния университет в Пловдив. „Моделът, който отчита извършваните агротехнически мероприятия, цени и производствени разходи, не е краен и при необходимост са възможни промени, които ще се правят заедно с бранша. Това ще бъде основата за актуализация на Стратегическия план“, добави заместник-министърът.

Представителите на Министерството на земеделието информираха земеделските производители за актуалните законодателни промени, подготвяни в момента, както и измененията в предвидените за 2023 г. държавни помощи.

Source:
Министерство на земеделието