Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Новите технологични карти ще позволят управление на Стратегическия план в интерес на земеделските производители

Новите технологични карти за основните култури в страната са модел, който ще позволи да се правят промени и ще осигурят гъвкаво управление на интервенциите по Стратегическия план и определянето на компенсаторните ставки на държавните помощи при различни пазарни сътресения, в интерес на земеделските производители. Това заяви заместник-министърът на земеделието Тодор Джиков по време на Консултативния съвет по овощарство и зеленчукопроизводство, който се проведе в Аграрния университет в Пловдив. „Моделът, който отчита извършваните агротехнически мероприятия, цени и производствени разходи, не е краен и при необходимост са възможни промени, които ще се правят заедно с бранша. Това ще бъде основата за актуализация на Стратегическия план“, добави заместник-министърът.

Представителите на Министерството на земеделието информираха земеделските производители за актуалните законодателни промени, подготвяни в момента, както и измененията в предвидените за 2023 г. държавни помощи.

Източник:
Министерство на земеделието