Co-funded by the European Union.
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
pic

Предистик и тяхната разработка за умно земеделие GRAS

На фокус

Умното земеделие включва прилагането на съвременни информационни технологии и по-точно IoT (Интернет на нещата) в селскостопанския сектор. Интернет на нещата представлява мрежа от устройства, обикновено свързани със сензори, която им позволява да комуникират и обменят данни с други устройства като компютри и смартфони чрез Интернет. IoT помага да се оптимизира земеделската работа във фермите и приложенията му са практически неограничени: наблюдение и контрол на осветлението, температурата, влажността и всички специфични задачи, които автоматизираните селскостопански системи могат да изпълняват. Благодарение на тези технологии фермерите могат да наблюдават процесите в стопанствата си и да вземат стратегически решения без да се налага да са на място на полето или в оранжерията си дори от своя таблет или мобилен телефон.

Системата за умно земеделие GRAS е разработена от българската софтуерна фирма Предистик и е носител на множество престижни награди за иновативна технология – на АГРА 2022 печели диплом в категорията „Технологии на растениевъдството“, а в края на 2022 г. отличие за „Принос в механизацията на земеделието“ в категория „Български производител на земеделска техника“. Предистик е удостоена и с марката „Високи постижения в иновациите“ на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ като финалист в Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината“ за 2022г. за платформата AIME, върху която е изградена GRAS.

Какво всъщност представлява системата за умно земеделие GRAS? Тя включва хардуер и софтуер, с които земеделските стопани могат да следят и контролират условията при насажденията или животните дистанционно като използват смартфон или компютър. Наблюдението в реално време се извършва чрез „умни“ сензори/датчици, които следят множество параметри на околната среда като влажност и температура на въздуха и почвата, киселинност на почвата, CO2, CO4 и други газове, ниво на осветеност, атмосферно налягане, вятър, слънцегреене и др.

pic
снимка: © фирма Предистик

 

Видове умни сензори:

 • температура на въздуха
 • въздушно течение
 • температура на почвата на различни дълбочини
 • валежи
 • влажност на листата
 • киселинност
 • скорост и посока на вятъра
 • температура в точката на оросяване
 • относителна влажност на почвата и въздуха
 • слънчева радиация
 • атмосферно налягане
 • дим
 • летливи компоненти, CO2, CH4
 • GPS сензори
 • интелигентна камера и др.

Фермерите могат да управляват отдалечено автоматизираните системи във фермата чрез инсталирани на място контролиращи механизми и клапани. Те могат да включват и спират отдалечено помпи, напоителни, мъглуващи, вентилационни и други жизненоважни за фермата системи, врати, прозорци и сенници. Системите могат да бъдат инсталирани в обработваеми площи, парници и оранжерии, овощни градини, разсадници, лозя, животновъдни ферми, складове и логистични центрове, развъдници на риба и аквакултури , горски масиви. Могат да бъдат обхванати дори райони, които нямат добро интернет покритие, като умните устройства комуникират по между си и системата се настройва така, че те сами да вземат решения за включване или изключване на системите при определени промени на параметрите.

pic
снимка: © фирма Предистик

Умното селско стопанство с GRAS подпомага прецизното земеделие и автономните ферми и позволява на потребителите да се възползват от редица предимства. Използването на системи за умно земеделие подобрява енергийната ефективност и намалява разходите чрез идентифициране на точките със завишено потребление и добавяне на автоматизация, която да отстрани риска от човешки грешки при ползване. Значително се намалява количеството вода, изразходвана за поливане и прилаганите торове и препарати, като се използват точните количества на местата, на които е необходимо. Земеделските стопани могат да бъдат спокойни, тъй като във всеки един момент  могат да следят какво е състоянието в стопанството и да предприемат навременни действия при резки промени в околната среда – системата включва вентилационни или отоплителни системи, отваря и затваря прозорци или сенници, контролира системи против замръзване без човешко присъствие. Всичко това води и до увеличаване се добива, тъй като продукцията се отглежда при оптимални условия.

In focus