Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Предистик и тяхната разработка за умно земеделие GRAS

На фокус

Умното земеделие включва прилагането на съвременни информационни технологии и по-точно IoT (Интернет на нещата) в селскостопанския сектор. Интернет на нещата представлява мрежа от устройства, обикновено свързани със сензори, която им позволява да комуникират и обменят данни с други устройства като компютри и смартфони чрез Интернет. IoT помага да се оптимизира земеделската работа във фермите и приложенията му са практически неограничени: наблюдение и контрол на осветлението, температурата, влажността и всички специфични задачи, които автоматизираните селскостопански системи могат да изпълняват. Благодарение на тези технологии фермерите могат да наблюдават процесите в стопанствата си и да вземат стратегически решения без да се налага да са на място на полето или в оранжерията си дори от своя таблет или мобилен телефон.

Системата за умно земеделие GRAS е разработена от българската софтуерна фирма Предистик и е носител на множество престижни награди за иновативна технология – на АГРА 2022 печели диплом в категорията „Технологии на растениевъдството“, а в края на 2022 г. отличие за „Принос в механизацията на земеделието“ в категория „Български производител на земеделска техника“. Предистик е удостоена и с марката „Високи постижения в иновациите“ на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ като финалист в Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината“ за 2022г. за платформата AIME, върху която е изградена GRAS.

Какво всъщност представлява системата за умно земеделие GRAS? Тя включва хардуер и софтуер, с които земеделските стопани могат да следят и контролират условията при насажденията или животните дистанционно като използват смартфон или компютър. Наблюдението в реално време се извършва чрез „умни“ сензори/датчици, които следят множество параметри на околната среда като влажност и температура на въздуха и почвата, киселинност на почвата, CO2, CO4 и други газове, ниво на осветеност, атмосферно налягане, вятър, слънцегреене и др.

pic
снимка: © фирма Предистик

 

Видове умни сензори:

 • температура на въздуха
 • въздушно течение
 • температура на почвата на различни дълбочини
 • валежи
 • влажност на листата
 • киселинност
 • скорост и посока на вятъра
 • температура в точката на оросяване
 • относителна влажност на почвата и въздуха
 • слънчева радиация
 • атмосферно налягане
 • дим
 • летливи компоненти, CO2, CH4
 • GPS сензори
 • интелигентна камера и др.

Фермерите могат да управляват отдалечено автоматизираните системи във фермата чрез инсталирани на място контролиращи механизми и клапани. Те могат да включват и спират отдалечено помпи, напоителни, мъглуващи, вентилационни и други жизненоважни за фермата системи, врати, прозорци и сенници. Системите могат да бъдат инсталирани в обработваеми площи, парници и оранжерии, овощни градини, разсадници, лозя, животновъдни ферми, складове и логистични центрове, развъдници на риба и аквакултури , горски масиви. Могат да бъдат обхванати дори райони, които нямат добро интернет покритие, като умните устройства комуникират по между си и системата се настройва така, че те сами да вземат решения за включване или изключване на системите при определени промени на параметрите.

pic
снимка: © фирма Предистик

Умното селско стопанство с GRAS подпомага прецизното земеделие и автономните ферми и позволява на потребителите да се възползват от редица предимства. Използването на системи за умно земеделие подобрява енергийната ефективност и намалява разходите чрез идентифициране на точките със завишено потребление и добавяне на автоматизация, която да отстрани риска от човешки грешки при ползване. Значително се намалява количеството вода, изразходвана за поливане и прилаганите торове и препарати, като се използват точните количества на местата, на които е необходимо. Земеделските стопани могат да бъдат спокойни, тъй като във всеки един момент  могат да следят какво е състоянието в стопанството и да предприемат навременни действия при резки промени в околната среда – системата включва вентилационни или отоплителни системи, отваря и затваря прозорци или сенници, контролира системи против замръзване без човешко присъствие. Всичко това води и до увеличаване се добива, тъй като продукцията се отглежда при оптимални условия.