Co-funded by the European Union.
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
pic

Заместник-министър Събев: Възнаграждението на земеделските работници е инвестиция в развитието на българското земеделие и производство

На заплатите на земеделските работници трябва да се гледа като на инвестиция в развитието на българското земеделие и производство, а не като разход. Това заяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев по време на 12-та редовна отчетно-изборна конференция на Националната федерация „Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“. „Средствата, които се заделят за възнаграждение за труд трябва да се разглеждат като добавена стойност за развитието на сектора. В тази връзка се радвам, че успяхме да подпишем споразумение за сътрудничество между министерството, работодателските организации, синдикатите и бранша, което цели да се създаде реален диалог за по-добри условия на труд и привлекателни възнаграждения за работниците“, уточни той.

Заместник-министър Събев отбеляза също, че проблемът с работната ръка е най-острият както за сектор селско стопанство, така и за цялата българска икономика. „Обезлюдяването на селските райони продължава, в посока градските райони или чужбина, затова са необходими по-атрактивни възнаграждения и подобряване на условията на труд. Това е и причината в последните месеци да работим активно, заедно със синдикатите, браншовите и работодателските организации в тази насока“, каза още той. И посочи, че икономиката не може да съществува и да става по-конкурентна без човешкия капитал.

„Необходимо е да се работи приоритетно първо за запазване на сега трудещите се в сектора, да останат в него. На второ място трябва да привличаме повече млади хора в сектора, който може да бъде модерен и привлекателен. На трето място трябва да достигнем до българите, работещи в селското стопанство на други страни, защото те биха имали и чисто човешки причини да се върнат в България при роднини например. Четвърто направление за развитието на пазара на труда е привличането на работна ръка на чужди граждани“. Това обобщи като приоритети за развитието на пазара на труда у нас заместник-министър Георги Събев.

„Новата Обща селскостопанска политика, както и други европейски програми предлагат финансови инструменти, които могат да бъдат ползвани за модернизиране на българското земеделие, а така то може да стане по-привлекателно за по-млади специалисти. По този начин можем да преодолеем негативната тенденция с намаляването на младите в сектора“, добави Събев.

Земеделският заместник-министър информира, че по данни на Национален статистически институт през 2022 г. заетите в секторите селско, горско и рибно стопанство са близо 6,4% от общо заетите лица в държавата. Данните за периода 2016-2022 г. сочат, че броят на заетите в тези сектори е непроменен, за разлика от другите икономически сектори, при които се наблюдава увеличение.

„Надявам се условията на труд и справедливо възнаграждение на работещите в земеделието да присъстват активно и в политическия дебат както в сегашния парламент, така и във всички бъдещи парламенти на страната. Защото без човешки капитал, за който да се грижим ще ни липсва основен  елемент за развитието на икономиката, на земеделието, селското, горското и рибно стопанство“, каза в заключение Георги Събев.

Source:
Министерство на земеделието