Co-funded by the European Union.
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Познаваме ли българската наука?

БГ Наука е сайт, списание, портал, влог, подкаст и обединява разнообразие от канали за комуникация на науката в България. От 17 години се занимавам с дигитална комуникация на науката.

С годините интересът към българската наука много се променя. По време на пандемията имаше да кажем огромен интерес, но и много фалшиви новини. Те също растат заедно с интереса към науката. В момента много повече се говори за наука, много повече сайтове имат такава секция, повече събития се случват всяка година. Но е бавно. Аз наблюдавам  този процес отдавна и процесът е много, много бавен.

Активност на българските учени

Това, което повечето научни организации и учени разбират като комуникация на науката е да разпространят работата си сред други учени. В това те са много добри, дори имаме много добри публикации и разработки, които се признават и са популярни в научните среди в света, тъй като са публикувани в специализирани научни списания, които се четат от най-добрите специалисти в света по конкретни науки. Българските учени публикуват в тях, но  не говорят на обществото.

Активността не зависи от общност или област, а от конкретния човек. Има различни хора, като Влади Божилов от физически факултет на СУ, който е истински учен и комуникатор на науката. Той е много добър в това и според мен това го прави и по-добър учен. По този начин те разбират науката си по един по-различен начин, така както трябва да я разкажат на едно дете или на колега, който също прави научни изследвания. А това са два различни езика. Единият е по-труден и това не е научният. Нужни са различни умения.

Видео запис на подкаста