Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
image: tastingtable.com

77% от българите подкрепят етикетирането на хранителните продукти с техния климатичен отпечатък

Европейската инвестиционна банка публикува четвъртото издание на Климатичното изследване на ЕИБ - задълбочена оценка на общественото мнение относно изменението на климата, проведено през август 2022 г.

На производството на храни се пада значителен дял от емисиите на парникови газове. За подпомагане на по-устойчивия избор при закупуване на хранителни стоки, 77 % от българите подкрепят етикетирането на всички хранителни продукти с цел да се определи техният отпечатък върху климата. Тази стойност се намира точно по средата между процента, отчетен в Румъния (82 %) и този в Унгария (72 %).

Освен това 71 % от хората в България твърдят, че са склонни да плащат малко повече за храни, които са местно производство и са  по-устойчиви (подобно на 71 % в Румъния, но с 19 процентни пункта над отбелязаните 52 % в Унгария). Голяма част от анкетираните, независимо от  своите доходи, заявяват готовност да плащат повече за храна (от 68 % от анкетираните със средни доходи до 75 % от анкетираните с по-високи доходи).

Като друг ефективен начин за ограничаване на емисиите на парникови газове може да се разглежда намаляването на потреблението на месо и млечни продукти. Но не са много хората в България (39 %), които биха подкрепили ограничаване на покупката на месо и млечни продукти с цел борба с изменението на климата (с 13 процентни пункта по-малко от анкетираните в Румъния (52 %) и подобно на анкетираните в Унгария (38 %).

По думите на Лиляна Павлова, вицепрезидент на ЕИБ :

Резултатите от Климатично изследване на ЕИБ показват, че българите - особено по-младите поколения - са  готови да дадат своя принос в борбата с изменението на климата на ниво отделен индивид. Ние, в качеството ни на Климатичната банка на ЕС, приветстваме този ангажимент. Именно в това се състои нашата роля - да дадем възможност на хората за действия в борбата срещу кризата с климата. Правим това като финансираме екологични услуги като устойчив транспорт, възобновяема енергия и енергийно ефективни сгради.  През 2022 г. инвестиции на ЕИБ в България за проекти допринасящи за опазването на околната среда достигнаха 241 млн. евро, което представлява 50 % от общата ни дейност в страната. Чрез нашите финансови и консултантски услуги ще продължим да оказваме подкрепа за проекти и инициативи, които ускоряват зеления преход и търсят новаторски начини, за да допринесат за едно по-добро бъдеще, в което никой не остава пренебрегнат.