Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
Аграрен университет - Пловдив

Делегация от EIT FOOD на среща със студенти, бизнес и наука в Аграрен университет - Пловдив

На 22 май 2023 г. делегация, водена от изпълнителния директор на EIT Food д-р Анди Зинга, се срещна със студентската и преподавателската общност, представители на бизнеса, науката, иноваторите и институциите, по покана на Аграрен университет- Пловдив и РАПИВ-Варна. Темата на срещата бе "Иновации в агро-хранителния сектор- изграждане на синергия за по-добри възможности". Пред пълната аудитория д-р Зинга и директорът за Североизточна Европа Мария-Лииса Моурис, представиха европейските стратегии за развитие на иновациите в агро-хранителния сектор и биоикономиката, подкрепата за обучение и текущите възможности и програми за финансиране на EIT Food. "Ние сме тук, за да насърчим вас и регионалната екосистема за развитие на иновациите, които ще работят за здравословна и устойчива хранителна система", отбеляза д-р Зинга.

Целите на института са да подпомага разработватването на решения за глобалните предизвикателства, свързани с храната, да се ускори внедряването на иновации, да се образоват и подготвят бъдещи експерти, да се създават нови хранителни модели и навици.  Ректорът на Аграрен университет проф. д-р Христина Янчева и заместник-ректорът проф. д-р Владислав Попов, запознаха гостите и аудиторията с българската екосистема, напредъка и перспективите за развитие в контекста на образованието и разширяването на междусекторното сътрудничество. Проф. Попов посочи, че тесните връзки между наука, образование, бизнес, институции са гаранция за напредък в агро-хранителния сектор и създаване на иновативни и устойчиви решения. Пример за успешно реализирани иновации в сектора демонстрираха стартъпите в изложбената зона. Дигитални смарт решения за прецизно и регенеративно земеделие, органични и алтернативни протеини, мобилни апликации за намаляне на изхвърлянето на храна, растителни биостимуланти бяха част от иновациите, които българските стартъпи успешно са реализирали в страната и планират разширение в чужбина. Д-р Анди Зинга и проф. Владислав Попов наградиха студентите, които участваха в проведеното скоро състезание за иновативни идеи Challenge Lab, като насърчиха младежите да надграждат знанията и уменията си и да бъдат смели в идеите си. 

Събитието продължи с дискусия на кръгла маса, на която присъстваха ръководството на Аграрен университет, експерти от Министерство на иновациите и растежа и Министерство на земеделието, заместник-кметът на Пловдив за образование, бизнес развитие и европейски политики Стефан Стоянов, ректорът на Медицински университет- Пловдив проф. д-р Мариана Мурждева, преподаватели от Университета по хранителни технологии- Пловдив, учени от Центъра по растителна и системна биология и биотехнология, представители на общините Раковски и Брезово, на Тракия икономическа зона, бизнеси и иновативни стартиращи компании от агро-хранителния сектор.

Участниците дискутираха Иновационната стратегия за интелигентна специализация- стратегическата рамка на ЕС за устойчиво развитие, екологичност и цифровизация, базирано на научни изследвания и иновации, в контекста на страната ни. Беше презентиран и наръчника относно Стратегията, разработен от EIT Food и водещи учени и професионалисти, в който и проф. Владислав Попов участва с експертна оценка. Обсъдиха се и програми и инициативи на ЕС за земеделие и биоикономика. Отново, тясното сътрудничество между науката, образованието, бизнеса и институциите беше в центъра на дебата.

Програмата на делегацията от EIT Food продължи с посещение на Община Пловдив, Тракия инономическа зона, производствена компания за консервирани плодове и учебно-опитната винарска изба на университета в Брестник.

EIT Food осигурява на стартиращите компании правилните връзки, ресурси и инструменти, технологично валидиране, обучение, менторство и финансиране, необходими за растеж и успех.  EIT Food цели също да революционизира начина, по който нашата храна се произвежда, консумира и рециклира, и да създадава устойчив и ефективен агро-хранителен сектор и кръгова биоикономика.

Аграрен университет- Пловдив зае бдно с РАПИВ- Варна са българският хъб на EIT Food.